Проекти з розвитку персоналу

У ПАТ нині впроваджені кілька проектів з розвитку персоналу. Основними з них є: робота школи лінійного керівника, проведення конкурсів професійної майстерності за основними професіями серед молодих робітників, проведення процедури наставництва з новоприйнятими працівниками, проведення конкурсу ім. В.Є. Сухиненка.

 

Школа лінійного керівника

 

 Метою створення школи лінійного керівника є підвищення професійного рівня керівників середньої і молодшої управлінської ланки, формування кадрового резерву в ПАТ.

Свою роботу школа лінійного керівника розпочала у вересні 2010 року. Основною причиною її створення стала потреба в підвищенні рівня управлінських рішень лінійних керівників молодшої та середньої керівної ланки. Програма навчання в школі лінійного керівника розрахована на 25-36 годин.

Ключові теми навчання:

1. Основи менеджменту персоналу.

2. Система менеджменту якості в ПАТ.

3. Управління виробництвом.

4. Ефективність виробничих процесів.

5. Трудове законодавство України.

6. Корпоративна культура. Кодекс ділової етики.

7. Охорона праці.

Програма навчання максимально наближена до практичних завдань, які вирішуються лінійними керівниками на виробництві.

 Випускники отримують сертифікати про закінчення школи. Кращі потрапляють до кадрового резерву ПАТ, отримують дипломи та премії.

 

Конкурси професійної майстерності

 

Щорічно в ПАТ проводяться конкурси професійної майстерності серед молодих робітників за основними робітничими професіями. Конкурси користуються великою популярністю серед молоді, проходять у цікавій змагальної атмосфері.

Метою проведення конкурсів є:

- підвищення зацікавленості молодих робітників в удосконаленні професійних навичок;

- підняття престижу робітничих професій;

- вивчення і поширення передових методів організації праці;

- розвиток корпоративної культури в ПАТ і творчого ставлення до праці;

- закріплення молодих робітників на підприємстві.

Завданнями проведення конкурсів є:

- визначення і мотивація кращих молодих робітників у ПАТ;

- визначення і аналіз рівня знань та навичок молодих робітників для розробки заходів і планів у галузі професійної підготовки кадрів у ПАТ;

До участі в конкурсах залучаються молоді робітники віком до 35 років, які мають кваліфікаційний розряд не вище 4-го.

Конкурси проводяться на двох рівнях:

- перший рівень – визначення переможця конкурсу у межах виробництва;

- другий рівень – визначення переможця конкурсу по ПАТ.

Структурні підрозділи мають право направляти в дирекцію з персоналу заявки на проведення конкурсу за основними, властивим тільки для даного структурного підрозділу професіями.

Конкурс профмайстерності проводитися в два етапи:

1-й етап – перевірка професійних знань;

2-й етап – перевірка навичок.

Мотивація переможців конкурсів:

1. Учасники першого етапу конкурсу, які посіли I, II, III місця, нагороджуються грамотами ПАТ і цінними подарунками. Переможцю першого етапу конкурсу присвоюється черговий кваліфікаційний розряд і надається право брати участь у другому етапі конкурсу.

2. Переможцю другого етапу конкурсу наказом по ПАТ присвоюються звання «Переможець конкурсу професійної майстерності року за професією» із записом в трудовій книжці, врученням Почесної грамоти та цінного подарунка.

3. Працівники, котрі отримали звання «Переможець конкурсу професійної майстерності року за професією», можуть розглядатися, як кандидати на участь в регіональних, республіканських конкурсах професійної майстерності від ПАТ.

 

Наставництво

 

У 2010 році в ПАТ впроваджена процедура наставництва новоприйнятих працівників. В основному процедуру наставництва проходять працівники, направлені працювати на складне технологічне обладнання, виконання відповідальних технологічних операцій, що вимагають додаткових спеціальних знань і навичок.

Мета наставництва:

- полегшити для прийнятого в ПАТ працівника процес адаптації на новому робочому місці в новому трудовому колективі.

Завдання наставництва:

- зниження продуктивних втрат, пов'язаних із тривалістю періоду набуття працівниками достатніх навичок роботи на конкретному робочому місці і досягнення ними планової продуктивності;

- залучення новоприйнятих працівників до корпоративних цінностей і культури ПАТ;

- формування високопрофесійного колективу на підприємстві;

- зниження плинності кадрів.

Кожного, хто проходить процедуру наставництва, закріплюють за наставником. Наставниками обираються найбільш авторитетні і кваліфіковані працівники, здатні в максимально короткі допомогти новому працівнику влитися в трудовий колектив.

Обов'язки наставника:

1. Навчити нового робітника працювати на технологічному обладнанні, ознайомити з передовими технологічними процесами і методами організації праці.

2. Навчити нового робітника володіти високопродуктивними способами роботи, якісно і своєчасно виконувати змінні завдання, що доводяться.

3. Навчити нового робітника роботі з технологічною документацією, робочими кресленнями та іншою документацією, прийнятою в ПАТ.

4. Навчити нового робітника дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої гігієни.

5. Навчити нового робітника дбайливо ставитися до обладнання, інструмента, інвентаря, матеріалів, прагнути до правильної організації та утримання робочого місця.

6. Підготувати план виробничого навчання нового робітника, надати звіт про роботу, проведену за період стажування.

7. Ознайомити нового робітника з колективними традиціями, корпоративною культурою, загальними правилами і професійними особливостями роботи в ПАТ.

 

Конкурс імені В.Є. Сухиненка

 

У ПАТ щорічно проводиться конкурс імені Лауреата Державної премії України, кандидата технічних наук, колишнього генерального конструктора ПАТ Володимира Євгеновича Сухиненка.

Дана особистість зробила значний внесок у розвиток науково-технічного потенціалу ПАТ, під керівництвом якої були спроектовані і впроваджені у виробництво кілька десятків оригінальних та унікальних конструкцій великих відцентрових компресорів для газової і нафтової промисловості. Діяльність В.Є Сухиненка сприяла становленню ПАТ як одного з найбільших заводів-виробників стаціонарних відцентрових компресорів.

Мета конкурсу:

- стимулювання науково-технічного зростання молодих фахівців

- підвищення технічного рівня обладнання, створення нових оригінальних конструкторських і технологічних рішень,

- розвиток розрахунково-дослідних та експериментальних робіт у ПАТ.

Конкурс проводиться щорічно до дня народження В.Є. Сухиненка.

Спрямованість робіт конкурсантів:

- підвищення якості та технічного рівня, зниження собівартості обладнання, що виготовляється;

- економія матеріалів та енергоресурсів;

- підвищення конкурентоспроможності розроблюваних виробів;

- новизна та оригінальність рішень.

 


Хмарка тегів

Архів новин

Липень 2018 (10)
Червень 2018 (25)
Травень 2018 (25)
Квітень 2018 (30)
Березень 2018 (32)
Лютий 2018 (25)
^